" Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana "  (Efe 2.8a)

Ry Havana,

Misaotra an’ Andriamanitra lehibe isika nahatanteraka ny Zaikabe SAFIF faha- XI izay natao teto amin’ny renivohitry ny Synodamparitany faha- 34 tao amin’ny FJKM Tsiroanomandidy ny 20 ka hatramin’ny 23 Aogositra 2015.

Isaorana ireo ambaratongan-drafitra ato amin’ny FJKM niatrika izany , izay natrehan’ny Sekretera Jeneraly sy ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana izay nisolo tena ny Foibe FJKM ary ny solontenan’ny Mpiandraikitra Foibe mpiahy ny Sampana Fifohazana .

Nisongadina manokana ity Zaikabe ity satria natrehan’ireo solotenan’ny Synodamparitany rehetra eto amin’ny Synodamparitany rehetra eto amin’ny sahan’ny FJKM miisa 38.

Isaorana ny Synodamparitany Tsiroanomandidy reniny , ny sampana Fifohazana Synodamparitany , ny Fitandremana Ziona Tsiroanomandidy nanao ny ainy tsy ho zavatra nahalavorary ny fandraisana ny vahiny .

Raisina ho teny faneva amin’izao Zaikabe faha-XI izao ny Soratra masina hoe : « Fa afahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana »( Efe 2.8a) izay hiainan’ny SAFIF FJKM mandritry ny taom-piasana 2015-2019 indray .

Ambara fa marina tamin’ ny fiainan’ ny SAFIF FJKM ny teny faneva natolotry ny Zaikabe faha-X tany Manakara hoe : « ny hanao ny sitraponao Andriamanitra ô no sitrako « (Sal 40.8) satria niainana ka nahafahana nilaza fa taonan’ny asa tokoa ny efa-taona nodiavina izay nisongadinan’ireo fankalazana an’ Andriamanitra roa sosona , dia ny faha- 30 Taona sy ny faha- 35 taona izay nananganana ireo tsangambato goavana dia ny Toby Moramanga sy ny trano eny amin’ny Toeram-Panomanana Ivato na dia teo aza izany dia nandalo fizahan-toetra mahamay ny SAFIF FJKM noho ny voina izay nihatra tamin’ny Filohan’ny Foibe SAFIF dia ny Mpitandrina RABEHATONINA James .

Tamin’izao Zaikabe izao no nanaovana tatitra moraly sy ny tatitra asa ary ny tatitra ara-bola nandritra ny taom-piasana 2011-2015 izay nahafahana milaza fa mpialoha làlana ny SAFIF eo anivon’ny FJKM . Maro tokoa ireo fanapahan-kevitra noraisina mba hanatrarana ny vinan’ny SAFIF miatrika ny ho avy ka ho SAFIF hijoro vavolombelon’ny famonjena , hitondra famonjena ho an’ny hafa ary hitazona ny famonjena izay noraisiny .

Tsy ho 35 taona nijoroana ihany io araka ny voasoratra hoe : « …Tsy avy amin’ny asa fandrao hisy hirehareha , fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana » *Koa izao Zaikabe faha-XI izao dia nanao ho zava-dehibe ny fitrandrahana ny fanofanana sy fampianarana samihafa izay mamerina ny SAFIF amin’izay maha-izy azy toy izay takin’i Jesoa Kristy amin’ny Fiangonana .

Notanterahana tamin’izao fotoana izao koa ny fanavaozana ireo tomponandraikitra vaovao hitantana indray ny SAFIF Foibe .

Filoha : RAKOTONDRAMANANA Arijaona, Mpitandrina ( 033 14 822 24 – 034 03 585 62)

Filoha Mpanampy : RANDRIANANTENAINA Lazadrainy Martin, Mpitandrina ( 033 05 068 84)

Mpitantsoratra PV : BAKO-HARMINA Rakotoarivelo, Mpitandrina ( 033 14 483 44)

Mpitantsoratry ny vola : RAKOTOARIMANANJARA Seheno Modeste, Mpiandry ( 033 20 286 09)

Mpitahiry vola : RANDIRAMAMONJISOA Hantalalao, Mpiandry (033 11 828 62)

Mpanolotsaina : RABEHATONINA James, Mpitandrina ( 033 12 352 36)

RIVO Arison, Mpitandrina (033 25 888 81)

Tonia : ROBSON RADO Lalaina Johary, Mpitandrina ( 033 14 627 06 – 034 14 627 06)

Miaraka amin’ireo mpikambana ao amin’ny komity Foibe sy ny mpandini-bola.

Mirary soa hahefa be amin’ny asan’ny Tompo sy hahajoro ao amin’ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo .

Eto am-pamaranana dia aoka tsy hohadinointsika fa ny fahasoavana namonjena antsika dia toy ny avokavoka mifoka rivom-pahasalamana ao amin’ny Tompo mba ho tena iray ao Aminy isika ka nozarazarain’ny fanomezam-pahasoavana samihafa .

Ho an’ Andriamanitra irery ny Voninahitra

 

Natao teto Tsiroanomandidy androany 22 Aogositra 2015

Ny Voamieran ‘ny Hafatra

RAZANAMANDA Fanja , Mpitandrina SP 22

HANTAVOLOLONA Christiane , Mpitandrina SP 24

RAHOBIARIZAFY Andriafaratafika , Mpitandrina SP 15

SAHOLIARIMANGA Soa Aline , Mpiandry , SP 6

RAKOTOARISOA Andry , Mpiandry , SP 34

Ny Filohan’ny Zaikabe

RAVALISON Mamonjisoa , Mpitandrina

Ny Filohan’ny SAFIF

RAKOTONDRAMANANA Arijaona , Mpitandrina

 

 
Mofonaina anio Sabotsy 23 Febroary 2019

.AMEN! 

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Sampana Fihohazana

Filoha :Ny Mpitandrina RAKOTONDRAMANANA Arijaona
Mailaka: past.arijaona@gmail.com -
BP. 623 – 101 Antananarivo - Tél. 033 14 822 24.

Rohy hafa:
FJKM Foibe
FJKM Ambohimanoa Alasora Betesda
FJKM Ampahibato Firaisana